SLIK BEHANDLER VI DINE DATA 

 

PERSONVERN, SIKKERHET OG BRUK AV COOKIES 

Vilkår for bruk

Ved å bruke en av Harald Dahl sine nettsider og nettbutikker godtar du følgende vilkår og betingelser. Våre nettsteder er www.haralddahl.no og www.hdkshop.no Hvis du ikke aksepterer vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

COOKIES

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider og dets underdomener. Cookies er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig.

Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke vil fungere.

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke våre haralddahl.no og hdkshop.no. 

 

Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Harald Dahl Kontorutstyr AS samler inn og behandler personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider og ved bruk av våre tjenester. Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Harald Dahl Kontorutstyr AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Selv om mange av oppgavene knyttet til en slik behandling delegeres under den daglige drift, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Harald Dahl Kontorutstyr AS behandling av personopplysninger faller inn under Personopplysningsloven som gir alle rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet.

De som er registrerte i en av Harald Dahl Kontorutstyr AS systemer har rett på innsyn i egne personopplysninger, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. 

 

Formål med behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forvalte kundeforholdet mellom selskaper, å gjennomføre rettighetene og forpliktelsene til kunden og Harald Dahl Kontorutstyr AS og å behandle personopplysninger i forbindelse med elektroniske tjenester, orientering av reklame og / eller direkte markedsføring av Harald Dahl Kontorutstyr AS sine tjenester og produkter uten å overføre personlige data til en ekstern enhet.

Hvilke personlige opplysninger samles og beholdes av selskapet

Selskapet har personlige kontaktdata knyttet til selskapets markedsføring og med selskapets kunderelasjoner.

Dataene er lokalisert i tre nettbaserte systemer: iSave, Google Drive og Webmercs i tiliegg til  vårt interne kunderegister.

Informasjonsens art:

Navn og kontaktinformasjon

Bedrift representert av en person

Adferds informasjon, for eksempel: Nettstedsbesøk til selskapets nettsteder, aktiviteter av en person på selskapets nettside, for eksempel dokumentnedlastinger, sider som vises og skjemaer fylt ut.

Hvordan blir personvernreglene betraktet?

Informasjon brukes til å fremme selskapets virksomhet, produkter eller til markedsundersøkelser, avstemninger eller andre henvendelser. Det er derfor typisk direkte markedsføring.

Siden nøkkelkommunikasjonsmetoden er e-post, slettes utdatert informasjon fra personregisteret på grunnlag av informasjon om ikke leverte e-poster, dvs. når mottakerens e-post ikke lenger er i bruk.

Eventuell personlig informasjon som ikke har vært aktiv i vår virksomhetskommunikasjon (den minste aktiviteten åpner en e-post) blir deaktivert etter 3 år. I andre tilfeller blir personopplysninger bare slettet når personen ønsker det.

Harald Dahl Kontorutstyr AS gir ikke personlige opplysninger til tredjeparter, med unntak av det som kreves av norske eller andre juridiske myndigheter. Enkeltpersoner har rett til å få innsikt i all personlig informasjon som er lagret i våre databaser. De har rett til å rette opp dataene og retten til å få deres personlige data slettet, den såkalte rett til å bli glemt.

Personer har rett til å begrense behandling av data, noe som betyr at selskapet har rett til å beholde informasjonen, men skal ikke på annen måte håndtere dem uten samtykke fra den registrerte.

Personer har også rett til å be selskapet om å overføre personlige data om dem til en annen registrator. Dataene må overføres i strukturert, vanlig og maskinlesbar form.

Hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke identiteten til den enkelte som gjør forespørselen, kan selskapet imidlertid be om at ytterligere opplysninger skal gis for å bekrefte identiteten til den registrerte personen.

Ved forespørsler vil Harald Dahl Kontorutstyr AS utlevere data om personopplysninger som er registrert på en enkel og lett forståelig måte innen en måned etter forespørsel

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Samtykke må være frivillig, personlig, tydelig og skal ikke kunne misforståes.

I henhold til forskriften må samtykke gis eksplisitt ved samtykke, for eksempel skriftlig, elektronisk eller muntlig. Tillatelsen må indikere den registrerte personens frivillige, individualiserte, informerte og utvetydige vilje for å godta behandlingen av hans / hennes personopplysninger.

Dersom den registrerte må gi sitt samtykke på grunnlag av en elektronisk forespørsel, må forespørselen være klar og tydelig og bør ikke unødig være et krav for bruken av tjenesten som den leveres.

Hvordan vi ivaretar sikkerheten

Beskyttelse av personopplysninger behandles i alle stadier av prosessen, og begynner med datainnsamling og slutter med datadestruksjon.

Selskapet har en databeskyttelsesansvarlig. Hans plikter inkluderer overvåking og kontroll av personlig databehandling relatert til sikkerhet.

Som en del av planleggingen av personlig databehandling har selskapet også utviklet prosesser for å håndtere potensielle sikkerhetsbrudd. Ved brudd på sikkerheten vil selskapet rapportere til tilsynsmyndigheten om mulig innen 72 timer etter overtredelsen.

 

Hva er risikostyringen i forbindelse med behandling av personopplysninger?

Harald Dahl Kontorutstyr AS opprettholder dette nettstedet som en tjeneste for sine kunder og de som er interessert i produktene vi til enhver tid selger. markedsføring. Vi sporer trafikk på nettstedet og overvåker brukeradferd. Hvis du ikke godtar dette, forlater du nettstedet. 

 

Nøyaktighet av data og dokumenter

Data gitt på nettstedet er gitt til brukerne «som det er» uten noen uttrykkelige eller underforståtte garantier eller representasjoner av noe slag, tilpasningsevne eller ikke-brudd på kommersielle formål. Harald Dahl Kontorutstyr AS gjør alt rimelig forutsigbart for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, men det garanterer på ingen måte oppdatert eller fullstendigheten av informasjonen. Harald Dahl Kontorutstyr AS kan fra tid til annen legge til, endre, forbedre eller oppdatere informasjon på nettstedet uten varsel. Harald Dahl Kontorutstyr AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i nettstedets innhold eller informasjon som mangler. Harald Dahl Kontorutstyr AS garanterer ikke at nettstedet eller dets verter ikke vil inneholde virus eller andre skadelige elementer.

 

Lenker til tredjeparts nettsider

Dette nettstedet kan ha lenker eller referanser til andre nettsteder som ikke forvaltes av Harald Dahl Kontorutstyr AS. Harald Dahl Kontorutstyr AS påtar seg intet ansvar for innholdet på slike koblede nettsteder eller noen koblinger på slike tilknyttede nettsteder. Slike koblinger er kun beregnet til fordel for brukere og innebærer ikke at Harald Dahl Kontorutstyr AS på noen måte vil støtte innholdet på det koblede nettstedet eller tjenesteleverandøren.Harald Dahl Kontorutstyr AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for innholdet av tredjeparts nettsteder knyttet til dette nettstedet eller aktiviteter av slike tredjeparter.